ChristenUnie opnieuw in Gronings bestuur

voorkant akkoord.png
fredric weblog.jpg
Door Fredric Geijtenbeek op 29 juni 2023 om 10:00

ChristenUnie opnieuw in Gronings bestuur

Vandaag is in de provincie Groningen het coalitieakkoord gepresenteerd. Na een periode van intensieve onderhandelingen gaan we de komende periode samen met BBB, PvdA en Groninger Belang deelnemen aan het Groninger bestuur. Johan Hamster wordt door de fractie voorgedragen als beoogd gedeputeerde. 

Met het nieuwe akkoord blijven we onze verantwoordelijkheid nemen voor de mensen en de aarde die ons is toevertrouwd. We hebben dan ook veel zin om de komende jaren aan de slag te gaan.

In het akkoord staan de inwoners van Groningen centraal. We bieden mensen kansen en helpen mensen die dat nodig hebben. Zo zullen we de komende vier jaar het werk van de voedselbanken en kledingbanken structureel ondersteunen. Ook dragen we bij aan de reiskosten die mensen met een beperking maken om te kunnen sporten. We investeren in leefbare dorpen en wijken, waar goede voorzieningen nodig zijn.

In Groningen moeten we opkomen voor het behoud van wat ons waardevol is. Landschap, biodiversiteit en erfgoed zijn daar voorbeelden van. Het open landschap blijft open, we zijn terughoudend met nieuwe datacenters. Ook gaat de provincie fors investeren in erfgoed en in het herstel en behoud van biodiversiteit. 

Goede bereikbaarheid is belangrijk voor de regio. Daarom legt de provincie de (snel)trein naar Stadskanaal aan en werken we verder aan de plannen voor de Nedersaksenlijn en Lelylijn. De provincie zet zich in voor frequent en klantvriendelijk busvervoer in de regio. Om het openbaar vervoer voor scholieren betaalbaar te houden geven we ook de komende vier jaar korting op jaarabonnementen. Ook gaan we door met de aanleg van snelle en veilige fietsverbindingen door de hele provincie.

Met het nieuwe akkoord bouwen we voort op de het beleid van de afgelopen vier jaar. We blijven onze verantwoordelijkheid nemen voor belangrijke doelen op het terrein van klimaat, natuur, landbouw, energie en mobiliteit.

Ruimte voor elkaar. Met die slogan is de ChristenUnie de verkiezingen in gegaan. Met dit akkoord brengen we onze idealen een stap dichterbij. We zijn dankbaar voor de mogelijkheden die we hiervoor hebben gekregen en wensen het nieuwe provinciebestuur Gods onmisbare zegen en wijsheid bij het werk dat voor hen ligt.

Het hele akkoord kunt u hier lezen (PDF) .

Een overzicht van punten waar we in het bijzonder heel blij mee zijn vindt u hier en hier.

Labels:

Auteurs