Akkoord PAS

boeren protest crop.jpg
GJ Steenbergen blog.png
Door Gerrit Jan Steenbergen op 18 december 2019 om 14:39

Akkoord PAS

Er is de afgelopen maanden veel gesproken over het stikstof. Met resultaat. Maar er moet ook nog veel gebeuren. 

Een akkoord, een landelijk akkoord. Een spoedwet die gisteren in de 1e Kamer is aangenomen (met dank aan de SGP, 50+ en de OSF). Het landbouwcollectief dat een akkoord sluit met het kabinet. LTO stelt voorwaardelijk positief te zijn.

Je zou bijna concluderen dat de problematiek rondom het PAS en de PFAS is opgelost.

Niets is minder waar: De eerste uitgangspunten zijn naar weken intensief en hard werken vastgesteld. Een aantal zorg- en pijnpunten zijn weggenomen waardoor weer vergunningen kunnen worden verleend, maar wij zijn er nog niet.

Wat hebben provincies en Kabinet in samenspraak met belanghebbenden en belangengroeperingen tussen begin oktober en vandaag onder andere bereikt:

- Op 29 mei 2019 aantoonbaar voorgenomen investeringen kunnen doorgang vinden

- Introductie van een regionale drempelwaarde

- Meer structureel en gezaghebbend onderbouwen van de ecologische beoordeling van de invloed van beleidskeuzes op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden

- Een regionale, gebiedsgerichte aanpak

- Een robuuster en realistisch natuurbeleid

- Verbetering en versterking bestaand beleid

Er is dus in korte tijd veel werk verzet met resultaat. Dit is wel een kleine felicitatie waard richting ons College, bij dezen. Door dit resultaat kunnen er weer vergunningen worden verleend: Goed voor de boeren, goed voor de aannemers, goed voor de grondverzetbedrijven, goed voor de industrie, kortom goed voor de werkgelegenheid. Tegelijkertijd zijn ook natuurwaarden verder geborgd.

Er ligt nog huiswerk, veel huiswerk. Het Kabinet heeft aangekondigd begin februari een aantal majeure besluiten hieromtrent te nemen. 

Blijf samenwerken met betrokken partijen en belangengroeperingen naar een duurzame oplossing. Ga op zoek naar de balans. Wees bewust van de forse opgaven. Creëer voor iedereen een toekomst voor morgen, voor volgend jaar, voor over -tig jaren.

Labels:

Auteurs