Kamerleden ChristenUnie spreken Groningers ter voorbereiding op Kamerdebat

Opwierde.JPG
margriet weblog.jpg
Door Margriet Donker - van der Vinnne op 10 mei 2023 om 11:34

Kamerleden ChristenUnie spreken Groningers ter voorbereiding op Kamerdebat

Afgelopen maandag bracht bijna de voltallige Kamerfractie van de ChristenUnie een bezoek aan Groningen om daar te horen, te zien en te begrijpen wat de reacties zijn op de parlementaire enquête.

De Kamerleden Mirjam Bikker, Stieneke van der Graaf, Nico Drost en Don Ceder spraken met inwoners en bestuurders in Appingedam, Delfzijl en Ten Boer. Zo probeerden ze een antwoord te vinden op de vraag wat ereschuld volgens de betrokkenen inhoudt en hoe dat het beste ingelost kan worden. Op deze wijze bracht de partij aanbeveling 11 van de Parlementaire Enquêtecommissie Gaswinning Groningen om met Groningers in gesprek te gaan in de praktijk. 

Op het programma stonden onder andere een fietstocht door Opwierde, een bezoek aan het Kindcentrum Delfzijl Noord, het bekijken van de film ‘De Barst’, een wandeling door de Ommelanderstraat in Ten Boer en een inloopbijeenkomst voor Groningers. De Kamerleden nemen wat ze gehoord hebben mee ter voorbereiding op het debat dat de Tweede Kamer binnenkort met het kabinet gaat voeren over de uitkomsten van de parlementaire enquête en de reactie van het kabinet daarop. 

Woordvoerder Mijnbouw Groningen Nico Drost bij het einde van het bezoek: ‘Ik weiger mij erbij neer te leggen dat mensen worden vermalen door de molens die wij als overheid hebben opgetuigd. Laten we alsjeblieft opstaan en de hoop niet opgeven dat we het beter kunnen maken dan het is’. 

Met dit uitgangspunt in het achterhoofd zal de Kamerfractie zich voorbereiden op het debat.

Klik hier voor een uitgebreid verslag dat fotograaf Jan van Heerde schreef. 

Labels: , , , , , ,

Auteurs