Onderzoek naar mogelijke Groninger fietsberg krijgt vervolg

fietsberg groningen
mouw.png
Door Webredactie Prov. Groningen op 9 november 2022 om 19:45

Onderzoek naar mogelijke Groninger fietsberg krijgt vervolg

De Statenfracties van D66 en ChristenUnie maken zich al ruim een jaar sterk voor het realiseren van een fietsberg in onze provincie. Na verkennend onderzoek bleek dat er kansen zijn, maar dat er concrete punten moeten worden uitgewerkt. Woensdag 9 november werd in de Statenvergadering de motie aangenomen waarin wordt opgeroepen de nodige middelen voor zo’n vervolgonderzoek (60.000,-) beschikbaar te stellen. 

Wat de beide fracties betreft kan de berg een impuls vormen voor sport, beweging en toerisme in de hele provincie. “Zo’n berg voor fietsers en wandelaars past heel goed binnen het streven van de provincie om een bijdrage te leveren aan de vitaliteit en gezondheid van onze inwoners. Daarnaast zal het aantrekkingskracht hebben op zowel (sportieve) Groningers als op toeristen van buiten de provincie.’’ 

Het onderzoek heeft aangetoond dat er kansen liggen voor de uitvoering van provinciale doelstellingen op het gebied van vrijetijdseconomie, sport & bewegen, fietsstrategie, regionale economie en natuur & landschap.

In de gemeente het Hogeland is men al enthousiast over de kansen voor een fietsbult in Usquert en is er een projectorganisatie gevormd. 

Een fietsberg is volgens de fracties ook een mooi middel om de fietsambities van de provincie extra kracht bij te zetten. ‘’De berg kan onderdeel worden van bestaande fiets- en wandelknooppunten door het Groningse landschap. Je kunt ook een koppeling maken met de bergen in onze buurprovincie Drenthe, ’’ zegt ChristenUnie-Statenlid Rinze van der Born.

Het vervolgonderzoek zal met name gericht zijn op een gedetailleerde uitwerking van de varianten op de twee locaties (Veendam en Usquert) en een gedetailleerde raming van de kosten. Ook zal worden onderzocht wat de impact op de wettelijke taak van nazorg (technisch en financieel) zal zijn.

Bijlagen

Labels: , ,

Auteurs