Breid reserves watervoorraad uit

industriewater.jpg
margriet weblog.jpg
Door Margriet Donker - van der Vinnne op 27 september 2022 om 13:55

Breid reserves watervoorraad uit

De beschikbaarheid van drinkwater staat onder druk. Door droogte, verzilting en toenemende watervraag voor woningbouw en industrie loopt ons watersysteem tegen grenzen aan. Op de kaart over het zekerstellen van drinkwatervoorziening kleurt de provincie Groningen diep donkerrood. De fractie van de ChristenUnie heeft hier al in 2021 vragen over gesteld.

Waterbedrijf Groningen is een van de drie waterbedrijven waar dringend meer productiecapaciteit nodig is.

De fractie van de ChristenUnie heeft hier al in 2021 vragen over gesteld en ook GroenLinks vindt dat hier actie op ondernomen moet worden: De operationele reserves moeten verder uitgebreid worden. Samen hebben ze schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

ChristenUnie en GroenLinks vragen zich af: ontwikkelingen zoals woningbouw, uitbreiding van de industrie en meer watergebruik door particulieren, kan dit in onze provincie nog wel doorgang vinden?

“De provincie Groningen wil de industrie vergroenen, daar hoort wat ons betreft ook het waterverbruik bij”, aldus Statenlid Nadja Siersema (GroenLinks). “Gekeken moet worden of het waterverbruik van de industrie omlaag kan en dat zo min mogelijk drinkwater wordt gebruikt bij de productie.”

Volgens beide fracties is drinkwaterwinning alleen uit oppervlaktewater niet voldoende en moet er gekeken worden naar nieuwe ondergrondse watervoorraden. De provincie zou ook daar met het Waterbedrijf en de waterschappen meer naar moeten kijken.

Margriet Donker- van der Vinne (ChristenUnie): “Er is echt wel voldoende watervoorraad in de diepe ondergrond. Maar we moeten dat wel oppompen. En we moeten zorgen dat we de diepe voorraden weer aanvullen.”

Bijlagen

Labels: ,

Auteurs