Berichten over watertekort

 1. industriewater.jpg
  margriet weblog.jpg
  Door Margriet Donker - van der Vinnne op 27 september 2022

  Breid reserves watervoorraad uit

  De beschikbaarheid van drinkwater staat onder druk. Door droogte, verzilting en toenemende watervraag voor woningbouw en industrie loopt ons watersysteem tegen grenzen aan. Op de kaart over het zekerstellen van drinkwatervoorziening kleurt de provincie Groningen diep donkerrood. De fractie van de ChristenUnie heeft hier al in 2021 vragen over gesteld.

  lees meer

  Labels: ,