Berichten over water

 1. industriewater.jpg
  margriet weblog.jpg
  Door Margriet Donker - van der Vinnne op 27 september 2022

  Breid reserves watervoorraad uit

  De beschikbaarheid van drinkwater staat onder druk. Door droogte, verzilting en toenemende watervraag voor woningbouw en industrie loopt ons watersysteem tegen grenzen aan. Op de kaart over het zekerstellen van drinkwatervoorziening kleurt de provincie Groningen diep donkerrood. De fractie van de ChristenUnie heeft hier al in 2021 vragen over gesteld.

  lees meer

  Labels: ,

 2. industriewater.jpg
  margriet weblog.jpg
  Door Margriet Donker - van der Vinnne op 19 januari 2021

  Tekort water voor bedrijven baart ChristenUnie zorgen

  De Statenfractie van de ChristenUnie Groningen stelt vragen over voldoende beschikbaarheid van industriewater. Tot 2050 wordt er een toename van 30% van vraag naar water verwacht. De ChristenUnie vindt dat hier actie op ondernomen moet worden door de operationele reserves van de watervoorraad verder uit te breiden.  

  lees meer

  Labels: