Algemene beschouwingen 2018

bannerstatenzaal04-07-2018 11:29 04-07-2018 11:29

Vandaag zijn de Algemene Beschouwingen. Dan bespreken Provinciale Staten de Voorjaarsnota. Welke keuzes moet de provincie maken volgens de verschillende fracties?

Lees hieronder de bijdrage van onze fractievoorzitter Gerrit Jan Steenbergen

Wie is mijn naaste?

Voorzitter,

Onze fractie heeft 600 seconden de gelegenheid gekregen haar Algemene Beschouwingen over 2019 en volgende jaren kenbaar te maken. 600 seconden, oftewel 10 minuten, kunnen lang zijn. Weet u hoeveel minuten 1.588 seconden is? Bijna 26,5 minuut. Of 5.000 seconden? 1 uur en 23 minuten. Getallen, cijfers. U weet direct waarop ik doel met getallen als 1.588 en 5.000. De laatste dagen vliegen ze ons  weer om de oren. De media staan er bol van en de politiek is er vol van. Wat is de beleving van deze cijfers? Zijn wij ons hiervan wel voldoende bewust? Achter deze getallen zitten mensen van vlees en bloed, die wonen en leven in onze provincie, ons “pronkjewail”. Die trouwen en rouwen, die werken en rusten, die plannen hebben voor vandaag en verwachtingen voor de dag morgen…

Voorzitter, een belangrijke drive van ChristenUnie bestuurders is de Bijbelse opdracht “heb uw naaste lief als uzelf”. Dit houden wij onszelf voor als een spiegel en stellen ons daarbij de vraag “wie is mijn naaste”. Voldoen wij als ChristenUnie politici aan deze Bijbelse opdracht?

Vandaag mogen wij voor en namens bijna 584.000 inwoners van de provincie besluiten nemen over de toekomst. Dat is een voorrecht. Het is ons een genoegen om aan de besluitvorming in deze Staten deel te nemen, met oog voor de mens achter de cijfers en met telkens de vraag in ons achterhoofd: “wie is mijn naaste?”

Mobiliteit

Op het gebied van mobiliteit is er genoeg te rekenen. De provincie staat voor de uitdaging projecten die in voorbereiding en uitvoering zitten, de komende jaren te realiseren en nauwkeurig tijd en middelen te monitoren.

Spoorverbinding Stadskanaal-Veendam

In juni 2007 kondigde gedeputeerde Henk Bleeker aan de spoorverbinding Groningen – Veendam in 2010 te herstellen en Veendam – Stadskanaal in 2015. Inmiddels zijn wij elf jaar verder. Groningen – Veendam is al sinds mei 2011 een feit. We verwachten deze collegeperiode nog een realisatiebesluit te kunnen nemen, maar horen momenteel weinig.

Vraag aan GS is wanneer we dit besluit kunnen nemen en wanneer Stadskanaal weer kan worden bereikt per spoor?

Traject abonnement Groningen / Friesland / Drenthe

Stel, je woont in Smeerling en je werkt in Kloosterburen? Dan neem je de bus naar Winschoten, vervolgens de trein naar Groningen, daarna de trein naar Winsum en vervolgens de bus naar Kloosterburen. 3x inchecken, 3x uitchecken. 20 dagen per maand, 200 keer per jaar.

De ChristenUnie heeft zich ingezet voor een Noordelijk Trajectabonnement. Dit abonnement, dat het mogelijk zou moeten maken om middels één kaart op een bepaald traject te reizen te, is opgenomen in de coalitieakkoorden anno 2015 van zowel Groningen, Friesland als Drenthe. Helaas is dit abonnement nog niet verkrijgbaar. Wat doet GS om deze ambitie waar te maken?

Erfgoed

Niet alleen de provincie maakt zich sterk voor erfgoed maar ook veel inwoners en bedrijven zetten zich in voor het in stand houden en bereikbaar maken en houden van ons erfgoed. Een mooi voorbeeld is te vinden in de gemeente Midden Groningen. De nieuwe organisatie Marketing Midden Groningen koppelt erfgoed en toerisme aan elkaar en heeft het 'Rondje Midden-Groningen' ontwikkeld. Twee maal per maand zijn diverse musea, ateliers en kerken geopend die als één route kunnen worden gereden.

Ontwikkelingen als deze laten zien dat het huidige provinciale beleid, waaronder natuurlijk de ontwikkeling en vervolgens implementatie en doorontwikkeling van de erfgoedmonitor, nu al haar vruchten afwerpt.

Energie

Het aantal projecten voor zonneparken en het percentage duurzaam opgewekte energie neemt de laatste jaren een vlucht. De ChristenUnie steunt de opwekking van duurzame energie, maar blijft scherp op de gevolgen die dit heeft voor het landschap en gebruik van landbouwgrond. We kunnen de omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen alleen samen met de inwoners van Groningen maken.

Samenleving / mijnbouw

Voorzitter, wie is mijn naaste? In het afgelopen jaar zijn verschillende rapporten verschenen over de geestelijke gezondheid van de inwoners met bevingschade. Welke psychologische scheuren en schade wordt opgelopen? Wat is de impact op het dagelijkse leven? Zowel Kinderombudsvrouw, Tom Postmes (RUG) en de GGD hebben hier rapporten over uitgebracht.

Gisteren heeft minister Wiebes de Stichting Solidair Groningen ten behoeve van de geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied een structurele subsidie verleend. Met deze subsidie kunnen Platform Kerk & Aardbeving, Provinciale Raad van Kerken Groningen & Drenthe, Humanistisch Verbond Groningen, Bisdom Groningen & Leeuwarden, Protestantse Gemeente te Groningen en Solidair Groningen & Drenthe hun activiteiten verder ontplooien en uitrollen. De aanzet is gegeven. Subsidie van provincie en gemeenten is echter nog nodig om de doelstellingen en inwoners te bereiken.

Onze fractie roept het college op, in het kader van vigerend beleid rondom de aardbevingsproblematiek, welwillend naar deze komende aanvraag te kijken.

Coöperatiemaatschappij

“Een samenwerkingmaatschappij waarin mensen hun talenten inbrengen en daarvan wederzijds profiteren”.

Als ChristenUnie fractie zijn we de afgelopen jaren bij een aantal coöperaties op werkbezoek geweest. Wij hebben inwoners gesproken die  initiatieven hebben genomen om de eigen leefomgeving mooier, sociale en meer betrokken te maken. Soms met een beetje hulp van de provincie door middel van de provinciale regeling ‘bewonersinitiatieven’,  uit het programma leefbaarheid. Wat onze fractie betreft, blijven we deze initiatieven ondersteunen en is ook dit een voorbeeld van “zorgen voor je naaste”.

Voorzitter, ik kom tot een afsluiting. Echter niet voordat ik een motie heb ingediend met als korte inleiding “heb uw naaste lief als uzelf”. Zoals u wellicht bekend, is door middel van een amendement subsidie verleend aan de Voedselbank voor 2016, 2017 en 2018. Het jaar 2019 werd hierin niet genoemd. Deze omissie wensen wij, en meerdere partijen hier in de Staten, te herstellen door middel van deze motie.

klik hier voor de motie

Voorzitter, wij stemmen in met deze VJN. Maar achter deze cijfers zitten mensen van vlees en bloed. Mensen die trouwen en rouwen, werken en rusten, die plannen hebben voor vandaag en verwachtingen voor de dag morgen. Die leven in ons “Pronkjewail”. Wie is mijn naaste?

« Terug

Reacties op 'Algemene beschouwingen 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

> 2018

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari