Steun van Rijk voor ontwikkeling duurzame, natuurinclusieve landbouw in Noord Nederland

regiodeal.png16-11-2018 22:21 16-11-2018 22:21

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten heeft 10 miljoen euro beschikbaar gesteld om te investeren in de ontwikkeling van duurzame, natuurinclusieve landbouw in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. De drie provincies hebben hiervoor eerder dit jaar samen met kennisinstellingen, natuur- en landbouworganisaties een zogenaamde Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw ingediend. In een programma, dat gefinancierd wordt met de regiodeal, worden activiteiten ingezet die bijdragen aan duurzame, natuurinclusieve landbouw. Dit programma start begin volgend jaar.

De drie noordelijke provincies zijn zeer verheugd over het besluit van minister Schouten. "We zijn in onze regio al voortvarend bezig met dit onderwerp, maar hiermee geven we een flinke impuls aan de verduurzaming van de sector, met positieve effecten voor biodiversiteit en landschap, maar ook met een goede boterham voor de boer. Daarnaast kunnen en willen we ook (inter)nationaal een voorbeeld zijn voor andere gebieden", aldus gedeputeerde Henk Staghouwer namens de samenwerkende partijen.

Bij de uitvoering van de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw staat een gebieds- en praktijkgerichte aanpak centraal. In verschillende deelgebieden kijken de provincies met de betrokken partijen naar wat wenselijk en haalbaar is en wie dat kan uitvoeren. Door in verschillende gebieden aan de slag te gaan, worden diverse activiteiten ontwikkeld voor en door akkerbouwers en melkveehouders in grootschalige en kleinschalige landschappen. Dit betekent dat er onder andere experimenten worden uitgevoerd, financieringsinstrumenten worden ontwikkeld, demonstraties worden gehouden en kennis op diverse manieren wordt verspreid.

In de provincie Groningen is het de bedoeling te experimenteren met bijvoorbeeld andere vormen van bodembewerking of het gebruik van groenbemesters. Daarmee worden de effecten inzichtelijk gemaakt op de natuur en biodiversiteit en op de economische kant van deze maatregelen. De experimenten worden in het veld gedemonstreerd, zodat ook zichtbaar is hoe deze maatregelen werken en wat ze opleveren. 

Met deze Regiodeal geven de partijen in Noord-Nederland ook invulling aan de landbouwvisie die onlangs door minister Schouten is gepresenteerd. Wij doen dit door ons in te zetten voor een duurzaam, natuurinclusief platteland: een economisch sterke landbouw die in evenwicht is met haar omgeving. Dit wordt gedaan vanuit het besef dat structurele verandering noodzakelijk is om de sector in de toekomst gezond, levensvatbaar, concurrerend en rendabel te houden. De grootste opgave daarbij is om een goede balans tussen landbouw, natuur en landschap te vinden. De agrarische sector, natuursector, kennisinstellingen en overheden in het Noorden bundelen met deze Regiodeal de krachten om als voorbeeld te dienen - en koploper te zijn - voor toekomstige (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van natuurinclusieve landbouw.

« Terug

Reacties op 'Steun van Rijk voor ontwikkeling duurzame, natuurinclusieve landbouw in Noord Nederland'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

> 2018

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari