Verslag vrouwenochtend

groep buiten.jpgdinsdag 05 april 2022 14:21

Te midden van oorlogstumult en verkiezingen kwamen de ChristenUnie-vrouwen Groningen 26 maart bij elkaar in het rustige en nostalgische dorpje Termunterzijl. Met als thema: Hoe is het om als vrouw actief te zijn in de ChristenUnie en welke mogelijkheden zijn er?

Het is nog een beetje onwennig bij het begroeten. Geef je nou een hand, of zo’n vreemde boks, een elleboogje, een knuffel of knik je alleen maar even naar elkaar?
En dan zit je daar bij elkaar met een groep vrouwen. Naast elkaar aan tafel. Zonder anderhalve meter.
Maar dan toch, terwijl de zaal volloopt, de nodige kopjes koffie en thee worden geschonken, en we geanimeerd met elkaar beginnen te praten, verdwijnt de spanning die toch wel een beetje hoort bij een van de eerste live-bijeenkomsten na die vreemde afgelopen twee jaren.
 
Marleen Oostland opent, als voorzitter van het Provinciale ChristenUnie bestuur, de ochtend waar-voor meer dan twintig vrouwen zijn gekomen. Ze hebben er allemaal zin in.
Het bestuur is erin geslaagd om politiek actieve vrouwen uit allerlei functies aan tafel te krijgen, zodat we een goed beeld krijgen van de verscheidenheid in werkzaamheden die er bestaan en de rol van vrouwen binnen de ChristenUnie, en vooral ook om hun enthousiasme te kunnen proeven!

Tijdens het voorstelrondje leren we elkaar wat beter kennen en horen we ook wie nadenkt over een functie in de politiek maar er nog niet toe komt om de stap te zetten. Misschien dat deze och-tend een aanzet kan geven!
Naast de informatie over het werken in de politiek door gastsprekers Stieneke, Willie en Margriet, is er ook nog ruimte voor ontspanning tijdens een korte quiz en verdere kennismaking.
Marleen Oostland legt eerst kort uit hoe de politieke structuur van de ChristenUnie in elkaar zit. Daarna komen de gastsprekers aan de beurt.
Stieneke van der Graaf is lid van de 2e kamer. Zij vertelt dat het als jonge politiek bewuste vrouw niet meeviel om destijds het mannenbolwerk van de ChristenUnie binnen te dringen. Tijden zijn gelukkig veranderd 😊…
We zijn als Groningse vrouwen blij dat Stieneke weer terug is in de 2e kamer om ook onze belangen te dienen!

Willie de Boer is lid van de (steun)fractie van de ChristenUnie Oldambt. Zij vertelt over het lokale raadswerk. Ze is al een aantal jaren ondersteunend aan het enige raadslid van Oldambt en, als alles volgens plan verloopt, zal ze de volgende periode de nieuwe fractievoorzitter zijn.

Margriet Donker is statenlid en vertelt over het werk voor de provinciale staten. Zij is nummer 2 in de fractie en geeft aan dat samenwerken met andere partijen een goede manier is om invloed uit te oefenen. Ze is medeorganisator van de vrouwenochtend.

Marleen Oostland is voorzitter van het Provinciale ChristenUnie bestuur. Zij heeft dat in november twee termijnen gedaan en zal dan aftreden. Ze denkt na over vervolgstappen in de politiek. Ze heeft het initiatief tot deze vrouwenochtend genomen samen met Marloes en Margriet.

Marloes Buist is secretaris van het Provinciale Unie Bestuur. Dat betekent met name rond leden-vergaderingen drukte. Goede onderlinge verhoudingen en samenwerking binnen het bestuur ma-ken dit vrijwilligerswerk leuk om te doen.

Een paar voorbeelden van vrouwen die aanwezig zijn en op dit moment actief in de politiek:
Ingrid Sterenborg is al jaren actief binnen de fractie van Stadskanaal, naast haar werk op het ak-kerbouwbedrijf. Op dit moment is ze kandidaat wethouder.
Nannet Gijzen is ondernemer en al jaren actief als raadslid in de fractie op het Hogeland.
In de gesprekken die volgen komen veel kritische vragen en ook goede suggesties naar voren.

Clubhuis
Zo wordt er het gemis aan een clubhuis van de ChristenUnie in Stad genoemd. Zo’n inloophuis met een gezellig terrasje ervoor waar je laagdrempelig naar binnen kunt stappen met je vragen over of aan de ChristenUnie of politiek in het algemeen. Naar het voorbeeld van het clubhuis van de PvdA in de Haddingestraat.

Gebedsgroep
En verder wordt er een oproep gedaan voor een gebedsgroep voor de ChristenUnie. Samen bidden met en voor onze politieke leiders.

Initiatieven tegen energiearmoede
Er wordt ook gevraagd of er iets bekend is over christelijke initiatieven tegen energiearmoede. Past prima bij de ChristenUnie-speerpunten over armoedebestrijding!
Binnen de PKN zijn er initiatieven om via een noodfonds de energiecompensatie eerlijker te verdelen. Zie ook.

Gast van de staten
De statenfractie zou het leuk vinden als we in de nieuwsbrief verwijzen naar de mogelijkheid om gast te zijn van een statenlid. De eerstvolgende mogelijkheid om gast te zijn van Margriet Donker is op 6 juli in de ochtend. Met aansluitend een lunch, aangeboden door de provinciale staten. Opgeven kan via deze link.
Bij de afsluiting van deze inspirerende vrouwenochtend stelt de organisatie dat het het mooiste zou zijn als er na deze ochtend een netwerk van vrouwen ontstaat die elkaar weten te empoweren en te inspireren. De aanwezige vrouwen zijn het er allemaal over eens: dit initiatief verdient navolging!
Daarom bij deze de oproep van het provinciale uniebestuur: Wil jij meehelpen om de volgende netwerkbijeenkomst te organiseren? Geef je op bij Marleen Oostland (marleenoostland@gmail.com) of Marloes Buist (marloesbuist@gmail.com). Ook voor andere opmerkingen of reacties kun je terecht bij Marleen of Marloes.

« Terug

Reacties op 'Verslag vrouwenochtend'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.